+ 40 731 372 192

Politica de Cookie

Notificare și acord de prelucrare a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site- ului (politica de cookie-uri)

Site-ul https://myjet.ro/reprezintă platforma online sub care comunică Societatea MY JET
S.R.L. , C.U.I. 17591289, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J03/965/2005, cu sediul
în jud. Argeș, mun. Pitești, str. Negru Vodă nr.30, cam. 4, e-mail office@myjet.ro telefon
0755/121.222,
Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în mod
confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date, precum și cu legislația română în domeniu, în temeiul
consimțământului dumneavoastră și în temeiul legii.
Prin accesarea site-ului nostru pot fi prelucrate, dar fără a se limita la acestea, următoarele
categorii de date, care sunt stocate pe diverse perioade, conform indicațiilor la fiecare în
parte:
· Adresa IP a computerului de la care se face accesarea;
· Data și ora accesării sau solicitării;
· Denumirea paginii accesate/fișierului accesat;
· Browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
· Sistemul de operare folosit de către utilizator;
În acest context sunt utilizate cookie-uri.

Noțiunea si importanta cookie-urilor:

Cookie-urile sunt fișiere care conțin text, salvate automat pe computerul vizitatorului
paginii web de către serverul web al nostru sau de serverul web al unei terțe părți
(„third party cookie”) și nu conțin viruși, spyware, programe software. Cookie-urile se
pot șterge automat la închiderea browserului (cookie „de sesiune”), sau la un termen
determinat în viitor (cookie „persistent” sau „fix”).
Cookie-urile permit observarea mai multor informații despre utilizator, dispozitivul
folosit de utilizator si interacțiunea utilizatorului pe internet, toate acestea in scopul
de a furniza utilizatorului un serviciu personalizat si cat mai aproape de experiența
acestuia.

Tipuri de cookie-uri:

-cookie-uri necesare pentru funcționarea corecta a site-ului, care permit:
identificarea daca accesarea site-ului este făcută de o persoana sau de un robot
software, recunoașterea utilizatorului si anumitor date ale utilizatorului, reținerea

consimțământului la utilizarea site-ului, reținerea autentificării pentru menținerea
sesiunii, s.a. Pentru continuarea navigării pe site, acceptarea cookie-urile necesare
este obligatorie.
-cookie-uri care nu sunt necesare pentru funcționarea corectă a site-ului,
respectiv în scop statistic, de marketing, ș.a., care permit: identificarea tipului de
dispozitiv de pe care se accesează pagina web, numărului de accesări a paginii,
duratei accesării paginii, altor pagini accesate de utilizator, preferințelor selectate de
utilizator, afișarea anunțurilor publicitare, interacțiunea cu social-media, s.a. Aceste
cookie-uri au ca temei legal art. 6 alin. (1) lit. a) și f) din Regulamentul (UE)
2016/679, respectiv, consimțământul dumneavoastră acordat prin acceptarea
politicii și interesul nostru legitim pentru buna funcționare a site-ului, îndeplinirea
scopului acesteia și asigurarea unui serviciu complet. 


Pe larg, cookie-urile folosite de site sunt:
Suplimentar acestor mențiuni, precizăm că fiecare dintre cookie-urile utilizate este
descris în continuare, prin scop, date prelucrate, perioada stocării.

Gestionarea si ștergerea cookie-urilor

Aveți în orice moment posibilitatea de a vă retrage consimțământul și de a șterge
cookie-urile acestei pagini web folosind modul „incognito”, sau din setările browser-
ului imediat/la fiecare închidere a browserului, sau după o anumită perioadă stabilită
de dumneavoastră în browser. Va rugăm să aveți în vedere că dezactivarea cookie-
urilor restrânge funcționalitatea paginii web pe dispozitivul dumneavoastră. De
asemenea, ștergerea cookie-urilor nu are efect retroactiv, nu înlătură prelucrarea
informațiilor obținute anterior cu ajutorul acelor cookie-uri.


Colectarea acestor date se face pentru prelucrarea în scopurile indicate la fiecare cookie în
parte, precum și a celor asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi
contactarea dumneavoastră (inclusiv în fereastra browser-ului, prin poștă, e-mail, fax,
mesaje text sau telefon) în legătură cu cererea de bunuri sau servicii. Informațiile
înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai
următorilor destinatari: dumneavoastră, împuterniciților noștri (personal IT, personal
vânzări, ș.a.), și partenerilor contractuali ai noștri, care au obligația de a prelucra datele în
aceleași condiții.


Drepturile dumneavoastră (de informare, de acces, de rectificare, de ștergere, la
restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, de a vă opune prelucrării datelor),
procedura de exercitare a drepturilor, datele de contact ale reprezentantului nostru cu
prelucrarea datelor personale, posibilitatea de a formula plângere, mijloacele de
prelucrare și măsurile de protecție, transferul către alte state și alte informații utile, sunt
expuse pe site-ul nostru la secțiunea GDPR corespunzătoare.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că, prin navigarea pe site-ul nostru, recunoașteți că ați fost
informat despre regimul de prelucrare a datelor personale aplicabil la nivelul operatorului
și vă acordați consimțământul la prelucrarea datelor personale în condițiile de mai sus și
ale politicilor GDPR ale Societății pe care le puteți consulta oricând la sediul operatorului.
De asemenea, vă dați consimțământul și la trimiterea automată de produse, servicii ale
societății, sau diverse evenimente de care, în opinia noastră, ați putea fi interesat, inclusiv
de tip notificări/alerte în fereastra browserului. Această opțiune se poate modifica din
setările browser-ului dumneavoastră.

+ 40 755 121 222

One Tower Building Calea Floreasca 159-165, Floor 3, Sector 1, 014457, Bucharest

Developed by marketlab